top of page

Cenník

1 koučovacie sedenie v trvaní 1 hodiny

60€

Koučovací balík

(5 koučovacích sedení, každé v trvaní 1 hodiny)

250€

Konzulting personalizovaného vzdelávania

podľa individuálnej dohody

1 sedenie v trvaní 1 hodiny

70€ / pár

podľa individuálnej dohody

12€

bottom of page