top of page

Chceme inšpirovať k takému pohľadu na výchovu a vzdelávanie, aby sme posilnili rodiny a vzdelávacie inštitúcie v ich poslaní formácie mladých ľudí.

Cieľom je vychovať  ľudí s pevným charakterom, ktorí vedia naplno využiť svoje vedomosti a potenciál v prospech ostatných, zodpovedne využívať svoju slobodu a vedia žiť v súlade so svojou dôstojnosťou.

Rodičia sú prví a najdôležitejší vychovávatelia svojich detí. Rodina je prirodzené prostredie pre rozvoj človeka. Vzdelávacia inštitúcia je významným prvkom, ktorý vstupuje do výchovno vzdelávacieho procesu a mala by  byť doplnkom výchovy rodičov, nie však jeho náhradou.

Základom pre dobrú výchovu a vzdelanie je predpoklad, že tieto dve prostredia by mali ísť jedným smerom a ich hodnoty by mali byť vo vzájomnom súlade.

O nás

IMG_3183.JPG

Gabriela Burianková

Som absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v odbore sociálna práca. V rámci štúdia som absolvovala viaceré sociálno psychologické výcviky.

V roku 2009 sme s manželom spolu zakladali občianske združenie a projekt Akadémia rodiny, v rámci ktorého organizujeme kurzy zamerané na rodinu a výchovu. Sme tiež spoluzakladatelia súkromnej materskej školy Pramienok, v ktorej sa kládol dôraz na rozvoj návykov a charakteru detí. 

5 rokov som v materskej škole pôsobila ako prevádzková riaditeľka. Okrem prevádzkových vecí mala som sa zameriavala na komunikáciu s rodičmi a tútoring. V roku 2018 som absolvovala kurz Kouč, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR.

S manželom žijeme v Bratislave, máme 6 detí.

DSC_3599-min.jpg

Andrej Burianek

Po ukončení štúdii som začal pracovať v bankovom a IT sektore. Prirodzený záujem o výchovné výzvy ma spolu s manželkou priviedol k založeniu Akadémie rodiny, ktorá sa špecializuje na výchovno-vzdelávacie kurzy zamerané na posilňovanie výchovných a vzťahových zručností. V rámci tohto projektu sme iniciovali preklady viacerých kníh z tejto oblasti. Práca na tomto projekte nás spolu s manželkou priviedli k zisteniu, že kľúčom k výchove šťastných detí, je rozvoj ich charakteru. Táto primárna rodičovská úloha si vyžaduje podporu a aktívnu spoluprácu ďalších vzdelávacích inštitúcii do ktorých dieťa v priebehu svojho života vstupuje. Toto poznanie bolo dôvodom, aby sme sa pripojili k projektu založenia materskej školy postavenej na týchto základoch. Svoje skúseností z oblasti výchovy, vzdelávania a upevňovania vzťahov rád zdieľam v prednáškach a workshopoch ako aj publikovaných rozhovoroch.

O nás
Služby

Služby

Personalizované vzdelávanie

V súčasnosti sa stále viac zdôrazňuje výchovné poslanie škôl. Edukácia nie je len vzdelávanie, ale aj výchova.

Model personalizovaného vzdelávania je rokmi overený v školách na celom svete, vďaka ktorému môžeme pomôcť našim deťom byť nielen vzdelanými, ale aj charakternými ľuďmi.

Personalizované vzdelávanie
Prednášky a workshopy

Ponúkame  prednášky a workshopy zamerané na budovanie vzťahov, pomoc pri výchove ale aj posilnenie a zlepšenie komunikácie vo vašom pracovnom tíme.

Prednášky a workshopy
Coaching

Nik nepozná vaše životné okolnosti lepšie ako vy sám. Ak chcete zmeniť vašu momentálnu situáciu, pracovnú či rodinnú, zlepšiť vzťahy či urobiť zásadné rozhodnutie, nedostanete konkrétne rady, čo máte urobiť. Svoje riešenie máte v sebe a my ho spolu nájdeme!

Coaching
Výchovné poradenstvo

Rodina je ako malá firma, ktorá funguje podľa určitých pravidiel. Najdôležitejší vzťah v rodine je medzi manželmi. Ich hlavnou a prvoradou úlohou je výchova detí.  Výchovu a komunikáciu v rodine nemôžeme nechať na náhodu. Plánovanie a cielené rozhodnutia sú zárukou úspechu, ktorý chceme dosiahnuť.

Výchovné poradenstvo
Kontakt

Kontakt

Gabriela Burianková

Donnerova 15, 84104 Bratislava info@educare.sk  |  Tel: +421 903 309 619

IČO: 43957277

č.účtu: SK97 8360 5207 0042 0020 9296 

  • Facebook
bottom of page