top of page
  • Writer's pictureAndrej Burianek

Šanca napraviť výchovné chyby je vždy

V Postoj TV sme porozprávali o svojich rodičovských začiatkoch aj poznaní, ktoré sme rokmi získali výchovou svojich detí. A dodávame, že stále získavame. Každá rodina je iná, každé dieťa má inú povahu a temperament, každý rodič vstupuje do svojej rodičovskej úlohy s inou výbavou. Z našich osobných skúseností aj zo skúseností rodičov, s ktorými pracujeme, môžeme povedať, že je dobré držať sa pri výchove dvoch princípov – jednota a dôslednosť. Jednota ako súdržnosť nás rodičov, ako aj jednota v zmysle konzistentnosti toho, že to čo chceme od detí, musíme aj sami žiť. A dôslednosť v zmysle byť jasne čitateľný pre dieťa a byť konzistentný v rozhodnutiach.


Comments


bottom of page