top of page
  • Writer's pictureAndrej Burianek

Výzva leta: Budovanie charakteru

Spolu s manželkou máme radi túto výzvu, pretože podporuje jeden z pilierov filozofie rodičovstva:

Chváľte charakter vašich detí, nie ich výkon.

Chváliť výkon vášho dieťaťa na futbalovom ihrisku alebo za úspechy v škole nie je nič zlé, ale hlboko vnútri musí každé dieťa cítiť, že je milované jednoducho za to, kým je, a nie za to, čo robí.


Voláme to aj „letná výzva“, lebo sa dobre praktizuje práve počas obdobia prázdnin a dovoleniek. Leto nám síce pomaly končí, ale túto výzvu môžeme praktizovať po celý rok.

Takže, namiesto rozdávania odmien zakaždým, keď dá vaše dieťa gól, zamerajte sa na rozvoj jeho charakteru. Ako to môžete urobiť? Posaďte sa so svojím dieťaťom a napíšte si spolu zoznam pozitívnych charakterových vlastností. Porozprávajte sa s ním, ktoré už podľa neho má a z ktorých by chcelo mať viac.

Zamerajte sa najprv iba na jednu vlastnosť. Ak si vyberiete viac, môžete ich v týždenných alebo mesačných cykloch striedať. Porozprávajte sa s vašim dieťaťom o tom, čo je typické pre túto charakterovú vlastnosť a ako ju vaše dieťa môže praktizovať počas prázdnin ale aj počas školského roka.

Môžete si napríklad zvoliť odvahu. Opýtajte sa svojho dieťaťa, čo podľa neho znamená odvaha. Opýtajte sa ho, či bol niekedy svedkom odvážneho správania doma, v škole alebo so svojimi kamarátmi. Porozprávajte sa o tom, čo by mohlo byť odvážne vykonať tento týždeň, a to buď urobením niečoho, čoho sa bojí, ako je napríklad skákanie do hlbšej vody, alebo tým, že povie pravdu, keď môže byť v pokušení klamať. Alebo možno aj taká drobnosť, že pôjde sám do najbližšieho obchodu niečo kúpiť.Charakter a jeho budovanie sú kľúčovou výchovnou úlohou nás rodičov. Keď sa zameriavame na budovanie charakteru nášho dieťaťa, skutočne ho pripravujeme na úspech v mnohých oblastiach jeho života, počnúc medziľudskými vzťahmi až po plnenie pracovných povinností. Je vysoko pravdepodobné, že si nájde aj životného partnera s rovnakými charakterovými vlastnosťami. A ruku na srdce: neželali by ste si mať nevestu alebo zaťa s pevným charakterom?

Práve dni voľna sú tým správnym časom položiť si otázku: Akú charakterovú vlastnosť chcete vy a vaše dieťa posilniť? Ako môžete pracovať na jej budovaní?

A nezabúdajte, najúčinnejší je vlastný príklad. Ak sa do tejto výzvy zapojíme aj my, ako rodičia, neuškodí nám to. Naopak, môžeme získať bodík do budovania prirodzenej autority u svojho dieťaťa. Alebo vy už nepotrebujete pracovať na svojom charaktere?


Comments


bottom of page